ABSTRAKTIT JA ESITYKSET

ABSTRAKTIEN LÄHETYS

Abstraktiehdotuksia voi lähettää 15.8.3.10.2022. Teemaryhmien vetäjät arvioivat omaan teemaryhmäänsä tarjotut abstraktit ja ilmoittavat hyväksymispäätöksistä abstraktin jättäjille sähköpostitse 18.10.2022 mennessä. Hyväksytyt abstraktit julkaistaan verkkosivulla abstraktikirjassa ennen konferenssin alkua 15.11.2022. Abstraktit lähetetään verkkolomakkeella. Lomakkeella pyydetään esittäjän yhteystiedot, abstraktin kirjoittajatiedot, otsikko (max. 100 merkkiä), asiasanat (2-5 kpl) ja abstraktin teksti (max. 2000 merkkiä). Huomaathan, että lomakkeella ei ole välitallennuksen mahdollisuutta. Abstraktihaku on suljettu.


ESITYKSET

Suulliset esitykset:

teemaryhmissä esitetään ja keskustellaan meneillään olevasta tai valmistuneesta tutkimuksesta. Yleensä yhdessä 90 minuutin sessiossa on 4-6 esitystä, jolloin esitykselle varataan noin 15 minuuttia aikaa.

Oulun yliopiston salitekniikka toimii omien laitteiden kautta. Kaikkia esittäjiä pyydetään ottamaan oma tietokone mukaan. Lisäksi, jos käytät Mac-laitetta, pyydämme lataamaan etukäteen DisplayLink Manager -sovelluksen. Ohje: https://ict.oulu.fi/18272/ . Suosittelemme, että esitykset ovat Powerpointilla tai pdf-tiedostona.


Posteriesitykset: postereissa esitellään meneillään olevaa tai päättynyttä tutkimusta. Posteri voi olla henkilökohtainen tai tutkimusryhmän yhteinen. Tekijän toivotaan ripustavan ja poistavan posterin itse, ja lisäksi tekijän toivotaan olevan läsnä esittelemässä posteria posterisession aikana. Posteri voi olla esille koko konferenssin ajan.

Posterin kooksi suositellaan A0-kokoa (noin 84 x 120 cm). Posteritelineiden koko on 120 x 150 cm.

Posterisessio on Telluksen aulatilassa, Linnanmaan kampuksella. Pyydämme posterien esittäjiä ripustamaan posterit itse Telluksen aulaan varatuille sermeille. Posterisessio alkaa torstaina klo 11.30, ja postereiden toivotaan olevan esillä koko konferenssin ajan.

Pyydämme kaikkia esittäjiä varaamaan riittävästi aikaa saleihin siirtymisiin ja esitysten valmisteluun. Infopisteeltä saa tarvittaessa apua ja opastusta tiloihin.Autamme tarvittaessa salitekniikan kanssa.